Prestiż magazyn Metropolii

Kontakt


Prestiż magazyn metropolii
Zwycięstwa 41/43, 44-100 Gliwice

tel. 662 225 009
e-mail: redakcja@prestizmetropolia.pl


Wydawca: arte media Jarosław Sołtysek
44-100 Gliwice, ul. Krucza 4/19

Redaktor naczelny: Jarosław Sołtysek, 601 53 71 73
redakcja@prestizmetropolia.pl


Dyrektor ds. reklamy i promocji: Anna Liszewska, 505 505 988
reklama@prestizmetropolia.pl

Sekretarz redakcji: Małgorzata Katafiasz, 662 225 009
marketing@prestizmetropolia.pl


PROMOCJA

Promocja

Instagram

Invalid username or token.