Prestiż magazyn Metropolii

Kategoria: kultura

Najprościej zdefiniować kulturę jako wytwór myśli i działalności człowieka lub jako całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

Promocja

Instagram

Invalid username or token.