Prestiż magazyn metropolii jest bezpłatnym miesięcznikiem o formule lifestylowej. To jedyne czasopismo wydawane w takiej formie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Porusza tematy biznesowe, społeczne i kulturalne. Skupia się na sukcesach, pasjach, inicjatywach charytatywnych, akcentuje pozytywną stronę życia. Kreuje zupełnie nową jakość na naszym lokalnym rynku wydawniczym. Szata graficzna magazynu, piękne zdjęcia i wysoka jakość użytych w druku materiałów podkreśla prestiżowy charakter wydawnictwa.