Prestiż magazyn Metropolii

Metropolia stawia na rozwój oparty na wiedzy

Wybitni naukowcy z najlepszych uczelni na świecie, w tym laureaci nagrody Nobla wkrótce prowadzić będą wykłady i zajęcia dla studentów i doktorantów uczelni, znajdujących się na terenie G-Z Metropolii.

Gridlove

Taki transfer wiedzy będzie możliwy dzięki Metropolitalnemu Funduszowi Wspierania Nauki, który uruchomiony zostanie w nadchodzących tygodniach. O programie tym rozmawiamy z dr Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, prof. nadzw., rektor Akademii WSB.

Pani Rektor, co dokładnie finansować ma ten fundusz?
Program „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” jest nowatorską inicjatywą, dzięki której Metropolia będzie mogła skorzystać z wiedzy i doświadczenia znakomitych naukowców, reprezentujących najlepsze uniwersytety na świecie. Spotykając się z nimi, słuchając ich wykładów czy też korzystając z ich wiedzy oraz doświadczeń praktycznych nie tylko wzbogacamy się intelektualnie, ale przede wszystkim zyskujemy nowe inspiracje do działania na rzecz rozwoju naszego regionu. Zapewnienie środowisku akademickiemu, ale także specjalistom z wielu dziedzin, ekspertom i praktykom z naszego regionu możliwości kontaktu z naukowcami posiadającymi uznany na świecie dorobek jest wyraźnym sygnałem, że Metropolia stawia na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. To także budowanie relacji zewnętrznych, które pozwolą na wykorzystanie wielu synergii, jakie występują pomiędzy ośrodkami naukowymi w naszym regionie i znakomitymi uczelniami partnerskimi z całego świata. Nie możemy też zapominać, iż wielkie kariery naukowe to inspiracja i wzór do naśladowania dla studentów i doktorantów z naszego regionu, którzy chcą rozwijać się zawodowo w środowisku akademickim. Przykłady udanych karier akademickich doskonale motywują młodych ludzi do nauki i rozwoju osobistego.

Już od kilku lat Akademia WSB kładzie bardzo duży nacisk na rozwój współpracy międzynarodowej z tak znakomitymi ośrodkami naukowymi jak Harvard, Oxford czy Cambridge, ale także z wieloma innymi uczelniami, które można określić jako koła zamachowe rozwoju regionów, w których funkcjonują. Przykładami takich uczelni są m.in. Uniwersytet Extremadura w hiszpańskim regionie Extremadura, Uniwersytet Federalny w stanie Rio Grande do Sul w Brazylii oraz Uniwersytet na Maderze, który kształci kadry nie tylko dla tego autonomicznego terytorium Portugalii, ale także dla hiszpańskich Wysp Kanaryjskich. Znamy wartość tych kontaktów, ponieważ dzięki nim w Akademii WSB podejmowane są nowe kierunki badań, a nasza kadra akademicka ma możliwość zdobywania międzynarodowych doświadczeń i jest obecna w wielu znaczących przedsięwzięciach edukacyjnych i naukowych, takich jak np. rozwój światowej sieci FabLabów, rozwój idei Open Manufacturing w ramach projektu finansowanego z programu Erasmus Plus czy budowa nowych strategii inkluzji społecznej dla dużych regionów europejskich w ramach programu Interreg Central Europe.

Dlatego w mojej ocenie Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki będzie bardzo istotnym wsparciem, umożliwiającym wzrost zaangażowania najlepszych naukowców w rozwój intelektualny naszego regionu. Zaproszenie uznanych naukowców do wygłoszenia wykładów akademickich, zorganizowanie spotkań ze studentami, doktorantami oraz kadrą akademicką uczelni, a także zainicjowanie dyskusji naukowców z praktykami np. samorządowcami czy przedsiębiorcami to stworzenie płaszczyzny dialogu społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy, który jest niezbędny w każdym nowoczesnym regionie.

Na jakim etapie jest realizacja pomysłu? Czy fundusz już działa?
Program jest w finalnej fazie przygotowania, na etapie konsultacji eksperckich. Prawdopodobnie w ciągu miesiąca nabór wniosków zostanie ogłoszony na stronie
http://bip.metropoliagzm.pl/

Ile to będzie kosztować? Jaki limit wydatków przypada na jedną uczelnię?
Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w latach 2019-2022 wynosi 8 mln zł. Minimalny wkład własny uczelni to 1% kosztów.

Ciąg dalszy rozmowy w magazynie Prestiż Metropolii.:
https://issuu.com/prestizmetropolia/docs/druk_prestiz_magazyn_04_2019_issu/24


Adriana Urgacz-Kuźniak

Dziennikarka od lat wielu, czująca szczególną bliskość z tematami kulturalnymi, społecznymi i miastotwórczymi. Jej mottem życiowym są słowa mistrza Sapkowskiego, zgodnie z którymi lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich. Gdy pracuje, nuci pod nosem Teksańskiego zespołu Hey, twierdząc, że to utwór o niej, choć muchy by nie skrzywdziła. Nie, aniołem nie jest, ale złe moce interesują ją tylko w horrorach Stephena Kinga.

PROMOCJA

Promocja

Instagram

Invalid username or token.